درباره ی ما

فروشگاه جادوی مورینگا - درباره ما
شرکت ما با رویکرد ارتقای سطح سبد غذایی خانوار تحت عنوان تیم تخصصی جادوی مورینگا اقدام به تشکیل کارگروه تخصصی در زمینه کشت گیاه مورینگا در ایران نموده است نوع بومی مورینگا ( پرگرینا ) و نوع بومی شده مورینگا ( اولیفیرا ) در مناطقی از استان هرمزگان(رودان) به صورت وسیع و تحت نظر کارشناسان کشته شده است . قسمت های مورد نیاز این گیاه شامل بذر برگ ریشه پوسته گل و صمغ است . گونه پرگرینا جهت استحصال روغن کشت می گردد و از گونه الیفیرا جهت تولید پودر برگ مورینگا بهره برداری میشود.
ماموریت ما تولید و در دسترس کردن گیاه مورینگا و محصولات مربوطه به صورت عمده و خرد در کل ایران است.
چرا ما را انتخاب کن
مواد غذایی طبیعی از مزارع مدرن جهان با دوره های ایمنی سخت گرفته شده است

01

همیشه تازه است

محصولات طبیعی در بهترین حالت نگهداری می شود تا همیشه تازه نگه داشته شود

02

به طور کلی سالم

محصولات طبیعی در بهترین حالت نگهداری می شود تا همیشه تازه نگه داشته شود

03

ایمنی محیطی

محصولات طبیعی در بهترین حالت نگهداری می شود تا همیشه تازه نگه داشته شود

04

ظرفیت آنتی اکسیدان

محصولات طبیعی در بهترین حالت نگهداری می شود تا همیشه تازه نگه داشته شود

05

خوب برای عروق

محصولات طبیعی در بهترین حالت نگهداری می شود تا همیشه تازه نگه داشته شود

06

استانداردهای کیفیت

محصولات طبیعی در بهترین حالت نگهداری می شود تا همیشه تازه نگه داشته شود

X